fbpx

Rive on nyt osa Neliöt Liikkuu perhettä.

Lue lisää

Välitystoiminta ja asiakkaan oikeusturva

Neliöt Liikkuu LKV on vuodesta 2019 alkaen keskittynyt välitystoiminnallaan houkuttelemaan riveihinsä ainoastaan alan parhaita ammattiosaajia. Välitysalasta puhuttaessa harvemmin sukelletaan luodun yrityskuvan pintaa syvemmälle, sen tukitoimintoihin – siis sinne missä työskentelevät toimistoassistentit, vastaavat hoitajat ja lakimiehet.

Lainsäädäntö ja Hyvä välitystapa – siinä välitystoiminnan kivijalat

Alusta alkaen NL:ssä on tietoisesti kehitetty toimiston henkilöstöresursseja, sillä jokainen hyvä Välittäjä tietää miten tärkeää välitysliikkeelle on löytää oikeat taustahenkilöt tukemaan asiakkaiden toimeksiantojen hoitamista. NL:n vastaava lakimies VT, LKV Matti Kukko on pitkän linjan lakiasiantuntija ja monille kiinteistönvälittäjille tuttu kouluttajana ja tunnettu LKV-tehokurssien luennoitsijana.

“Lojaliteettivelvoite sitoo toimeksiantajan ja tämän vastapuolen edut Välittäjän näkökulmasta yhteen siten, että ne on otettava huomioon tasapuolisesti. Tämä hyvin haastava toimintatapa perustuu lakiin. Välitysala on tiukasti valvottua. Välitysliike on rekisteröitävä. Valvonnasta vastaa aluehallintovirasto. Tässä suhteessa välitysala poikkeaa useista muista palveluja tarjoavista liikkeistä. Asiakkaan oikeusturva on taattu, kun Välittäjä hoitaa toimeksiannon ammattitaitoisesti, huolellisesti ja Hyvän välitystavan mukaisesti”, toteaa Matti Kukko.

Koska välitysliike on velvollinen korvaamaan myös toimeksiantajan vastapuolelle välitysliikkeen tekemän virheen, on virheiden välttämiseksi tärkeää, että toimiston puolelta löytyy lakimiehen lisäksi ammattitaitoisia kiinteistönvälitysalan asiantuntijoita. Lain edellyttämä vastaava hoitaja valvoo lain ja Hyvän välitystavan noudattamista välitystoiminnassa.  Hänen tehtäviinsä kuuluu pitää huolta, että välitysliikkeen välitystehtäviä hoitavista vähintään puolella on LKV-koe suoritettuna ja muilla riittävä ammattipätevyys. Vastaavan hoitajan palvelussuhteinen toimi on laissa määritelty ja siihen liittyvät omat kelpoisuusvaatimukset, joiden tulee täyttyä. LKV Pekka Keskitalo hoitaa Neliöt Liikkuulla vastaavan hoitajan tehtävää ja on luonnollisesti mukana yrityksen rekrytointiprosesseissa välittäjien ammattipätevyyden varmistamiseksi.

Toimistoassistentit – laadukkaan välitystyön takuuhenkilöt

Matti Kukon ja Pekka Keskitalon lisäksi Neliöt Liikkuulla on kaksi toimistoassistenttia, Tanja Smajli (LKV, Kaupanvahvistaja) sekä Johanna Nieminen (LKV). Yhdessä he muodostavat tiiviin tuki- ja taustatyöverkon välittäjille. He ovat ehdottomasti avainasemassa päivittäisen arjen pyörittämisessä NL:n toimistolla.

“Tanja ja Johanna ovat ehdottomasti toimistomme sykkivät sydämet! He ovat aina tukenamme ja ovat rautaisia välitysalan ammattilaisia taaten toimeksiantoihin liittyvän selonottotyön onnistumisen. Heidän työpanostaan Neliöt Liikkuun menestyksen eteen ei voi kyllin korostaa”, vastaa Andrei Koivumäki kysyttäessä miten hän luonnehtisi toimistoassistenttien roolia.”Assistentit toimistotiimimme oleellisena osana varmistavat, että välittäjien työ sujuu arjessa”, hän jatkaa.

Ennakointi on paras tapa varmistaa toiminnan jatkuvuus tulevaisuudessa

Vaikka tilastojen valossa Välittäjien käyttö vähentää huomattavasti myyjän ja ostajan riskiä joutua riitatilanteeseen asuntokaupan jälkeen, on NL:ssä yhtä tärkeää pitää huolta välittäjiemme ammattitaidon kehittämisestä sekä havaita toimintaohjeiden muutokset. Tämän johdosta seuraamme aktiivisesti alan viestintää ja lainsäädännön muutoksia, oikeuskäytäntöä sekä AVI:n ratkaisuja. Esimerkkeinä voidaan mainita muuttuneet Hyvää välitystapaa koskevat ohjeet, KHO:n tuore ratkaisu välitysliikkeiden palvelussuhteista sekä rakennuslain kokonaismuutoksen eteneminen eduskunnassa ensi syksynä.

Liiketoiminnan kehittäminen muuttuvan lainsäädännön ja muiden alaa koskevien määräysten sekä ohjeiden ehdoilla on valvotulla välitysalalla välttämätöntä. Turvaamalla välittäjien työt koulutuksella ja muilla tukitoimilla pystytään paremmin huolehtimaan myös asiakkaiden eduista ja oikeusturvasta.

Onko kodin vaihtaminen sinulle ajankohtaista? Tutustu huippuvälittäjiimme ja me olemme apunasi jokaisella askeleella.

Yhteydenotto

Tavoitat meidät numerosta 010 248 1600 tai alla olevalla lomakkeella.